Preludi i fuga N.10 en Mi m El clave ben temperat Vol.I: Preludi BWV. 855

de Johann Sebastian Bach


1722
Preludis i Fuga
ClavicèmbalMoviments

1Preludi
2Fuga

 

Interpretacions

No hi ha interpretacions