Preludi i fuga N.22 en Sib m El clave ben temperat Vol.I: Preludi BWV. 867

de Johann Sebastian Bach


1722
Preludis i Fuga
ClavicèmbalMoviments

1Preludi
2Fuga

 

Interpretacions

No hi ha interpretacions