Preludi i fuga N.13 en Fa# M : Preludi BWV. 882

de Johann Sebastian Bach


1738
Preludis i Fuga
ClavicèmbalMoviments

1Preludi
2Fuga

 

Interpretacions

No hi ha interpretacions