Els mestres cantors de Nuremberg (selecció) WWV 96

de Richard WagnerÒperes
OrquestraMoviments

Acte III
1Preludi
2Obertura

 

Interpretacions

No hi ha interpretacions