Concert en Mib M

de Giuseppe SammartiniConcerts
Oboè, orquestra i baix continuMoviments

1Largo
2Allegro
3Andante
4Allegro

 

Interpretacions

No hi ha interpretacions