Vals de Mephisto(Dos episodis del "Faust de Lenau": N. 2 Dansa a la posada de l'aldea) : S. 514

de Franz LisztValsos
Piano i orquestraMoviments

0