Lohengrin (selecció): Introducció de l'acte III WWV 75

de Richard WagnerÒperes
OrquestraMoviments

1Preludi
2Introducció de l'acte III