Els mestres cantors de Nuremberg (selecció): Obertura WWV 96

de Richard WagnerÒperes
OrquestraMoviments

Acte III
1Preludi
2Obertura