Concert N.1 en Fa M : Rondó

de Carl StamitzConcerts
Clarinet i orquestraMoviments

1Allegro
2Andante moderato
3Rondó