Concert en Sib M : Rondó

de Carl StamitzConcerts
Clarinet, fagot i orquestraMoviments

1Allegro moderato
2Andante moderato
3Rondó