Arranjament sobre concert en Sol M BWV. 973

de Johann Sebastian Bach


1713
Arranjaments
Clavicèmbal

Based on Vivaldi's Concerto Op. 7 Lib II No. 2, RV299

Moviments

1
2Largo
3Allegro