Tonades d'espolsar ametlles, emblanquinar, plantar arròs, collir figues i treure aigua

de AnònimTradicional
Veu

Tradicionals de Mallorca.

Moviments

0