El amor brujo

de Manuel de FallaBallets
Veu i orquestraMoviments

0
Quadre Primer
1Introducció i Escèna
2Cançó de l'amor dolgut
3Sortilegi (A mitjanit)
4Dansa del final del dia
5Escena (L'amor vulgar)
6Romança del pescador
7Intermedi
Quadre segon
8Introducció (El foc fatu)
9Escena (El terror)
10Dansa del foc fatu
11Interludi (Al·lucinacions)
12Cançó del foc fatu
13Conjur per a recuperar l'amor perdut
14Escena (Andantino)
15Dansa i Cançó de la bruixa fingida
16Final (Les campanes de l'albada)